Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ТАНГАТ" гэдэг ургийн овогтой нийт 9 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Сэлэнгэ4
2.Улаанбаатар3
3.Дархан-Уул1
4.Хөвсгөл1