Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ТАНГУД" гэдэг ургийн овогтой нийт 2,283 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар996
2.Говь-Алтай375
3.Архангай207
4.Хэнтий145
5.Орхон94
6.Сэлэнгэ90
7.Төв85
8.Дархан-Уул81
9.Завхан63
10.Дорнод53
11.Хөвсгөл31
12.Сүхбаатар20
13.Өмнөговь11
14.Дорноговь9
15.Ховд7
16.Булган6
17.Говьсүмбэр3
18.Өвөрхангай2
19.Дундговь2
20.Баянхонгор2
21.Увс1