Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ТАНГУД" гэдэг ургийн овогтой нийт 2,326 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар1,022
2.Говь-Алтай377
3.Архангай208
4.Хэнтий150
5.Орхон93
6.Сэлэнгэ92
7.Төв85
8.Дархан-Уул80
9.Завхан67
10.Дорнод53
11.Хөвсгөл31
12.Сүхбаатар20
13.Өмнөговь12
14.Дорноговь12
15.Ховд8
16.Булган6
17.Говьсүмбэр3
18.Өвөрхангай2
19.Дундговь2
20.Баянхонгор2
21.Увс1