Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ТАНГУД" гэдэг ургийн овогтой нийт 2,338 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар1,025
2.Говь-Алтай383
3.Архангай211
4.Хэнтий149
5.Орхон93
6.Сэлэнгэ91
7.Төв87
8.Дархан-Уул81
9.Завхан67
10.Дорнод53
11.Хөвсгөл30
12.Сүхбаатар20
13.Дорноговь12
14.Өмнөговь12
15.Ховд8
16.Булган6
17.Говьсүмбэр3
18.Дундговь2
19.Өвөрхангай2
20.Баянхонгор2
21.Увс1