Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ТАНГУУД" гэдэг ургийн овогтой нийт 2,218 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар1,118
2.Орхон142
3.Сэлэнгэ125
4.Говь-Алтай114
5.Дархан-Уул108
6.Хөвсгөл105
7.Архангай96
8.Хэнтий88
9.Завхан83
10.Дорнод71
11.Төв64
12.Өмнөговь31
13.Дорноговь15
14.Булган15
15.Сүхбаатар15
16.Говьсүмбэр11
17.Өвөрхангай8
18.Баянхонгор3
19.Увс2
20.Ховд2
21.Дундговь2