Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ТАНГУУД" гэдэг ургийн овогтой нийт 2,154 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар1,066
2.Орхон139
3.Сэлэнгэ125
4.Говь-Алтай108
5.Дархан-Уул105
6.Хөвсгөл103
7.Архангай102
8.Хэнтий95
9.Завхан79
10.Дорнод68
11.Төв63
12.Өмнөговь28
13.Сүхбаатар16
14.Дорноговь16
15.Булган15
16.Говьсүмбэр11
17.Өвөрхангай6
18.Баянхонгор4
19.Ховд2
20.Дундговь2
21.Увс1