Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ТАНГУУД" гэдэг ургийн овогтой нийт 2,207 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар1,107
2.Орхон141
3.Сэлэнгэ126
4.Говь-Алтай113
5.Дархан-Уул108
6.Хөвсгөл105
7.Архангай98
8.Хэнтий90
9.Завхан83
10.Дорнод71
11.Төв63
12.Өмнөговь30
13.Дорноговь15
14.Сүхбаатар15
15.Булган15
16.Говьсүмбэр11
17.Өвөрхангай7
18.Баянхонгор3
19.Дундговь2
20.Увс2
21.Ховд2