Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ТУГЧИН" гэдэг ургийн овогтой нийт 10,685 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар4,963
2.Говь-Алтай1,466
3.Хэнтий1,038
4.Дорнод808
5.Дархан-Уул575
6.Сэлэнгэ409
7.Төв316
8.Орхон300
9.Увс183
10.Дорноговь176
11.Баянхонгор94
12.Өмнөговь58
13.Хөвсгөл50
14.Ховд46
15.Булган45
16.Говьсүмбэр40
17.Архангай39
18.Завхан33
19.Сүхбаатар24
20.Дундговь12
21.Өвөрхангай9
22.Баян-Өлгий1