Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ТУГЧИН" гэдэг ургийн овогтой нийт 10,952 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар5,216
2.Говь-Алтай1,477
3.Хэнтий1,049
4.Дорнод796
5.Дархан-Уул577
6.Сэлэнгэ405
7.Төв314
8.Орхон295
9.Увс186
10.Дорноговь184
11.Баянхонгор95
12.Өмнөговь58
13.Хөвсгөл50
14.Ховд44
15.Булган43
16.Архангай40
17.Говьсүмбэр39
18.Завхан31
19.Сүхбаатар27
20.Дундговь17
21.Өвөрхангай8
22.Баян-Өлгий1