Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ТУГЧИН" гэдэг ургийн овогтой нийт 10,715 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар4,983
2.Говь-Алтай1,467
3.Хэнтий1,039
4.Дорнод807
5.Дархан-Уул577
6.Сэлэнгэ407
7.Төв309
8.Орхон302
9.Увс183
10.Дорноговь181
11.Баянхонгор96
12.Өмнөговь58
13.Хөвсгөл50
14.Ховд46
15.Булган45
16.Архангай43
17.Говьсүмбэр40
18.Завхан33
19.Сүхбаатар26
20.Дундговь13
21.Өвөрхангай9
22.Баян-Өлгий1