Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "УЖЭЭД" гэдэг ургийн овогтой нийт 4 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар2
2.Төв1
3.Булган1