Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "УЗОН" гэдэг ургийн овогтой нийт 7 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар4
2.Дорнод2
3.Хэнтий1