Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "УЛААН БОРЖИГОН" гэдэг ургийн овогтой нийт 13 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар6
2.Архангай4
3.Дархан-Уул2
4.Өвөрхангай1