Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "УРИАНХАЙ" гэдэг ургийн овогтой нийт 12,102 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар4,992
2.Говь-Алтай2,235
3.Баян-Өлгий719
4.Сэлэнгэ574
5.Дархан-Уул543
6.Хөвсгөл490
7.Дорнод488
8.Орхон439
9.Төв372
10.Завхан336
11.Ховд188
12.Увс133
13.Баянхонгор132
14.Хэнтий89
15.Булган84
16.Дорноговь81
17.Өмнөговь57
18.Сүхбаатар36
19.Өвөрхангай33
20.Дундговь28
21.Архангай27
22.Говьсүмбэр26