Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ХАДАЙ" гэдэг ургийн овогтой нийт 66 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Хөвсгөл39
2.Улаанбаатар26
3.Дархан-Уул1