Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ХАЛХ БОРЖИГОН" гэдэг ургийн овогтой нийт 537 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар280
2.Хэнтий34
3.Архангай33
4.Дорноговь30
5.Өвөрхангай27
6.Орхон24
7.Булган19
8.Сэлэнгэ14
9.Дорнод12
10.Өмнөговь11
11.Баянхонгор10
12.Дархан-Уул10
13.Сүхбаатар9
14.Төв8
15.Завхан6
16.Баян-Өлгий3
17.Дундговь3
18.Хөвсгөл2
19.Говь-Алтай1
20.Увс1