Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ХАЛХ БОРЖИГОН" гэдэг ургийн овогтой нийт 531 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар274
2.Архангай34
3.Хэнтий32
4.Дорноговь31
5.Өвөрхангай27
6.Орхон25
7.Булган18
8.Сэлэнгэ14
9.Дорнод12
10.Өмнөговь11
11.Дархан-Уул10
12.Баянхонгор10
13.Сүхбаатар9
14.Төв8
15.Завхан6
16.Дундговь3
17.Баян-Өлгий3
18.Хөвсгөл2
19.Говь-Алтай1
20.Увс1