Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ХАЛХ БОРЖИГОН" гэдэг ургийн овогтой нийт 532 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар276
2.Архангай34
3.Хэнтий32
4.Дорноговь30
5.Өвөрхангай27
6.Орхон25
7.Булган18
8.Сэлэнгэ14
9.Дорнод12
10.Өмнөговь11
11.Баянхонгор10
12.Дархан-Уул10
13.Сүхбаатар9
14.Төв8
15.Завхан6
16.Баян-Өлгий3
17.Дундговь3
18.Хөвсгөл2
19.Говь-Алтай1
20.Увс1