Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ХАЛХ БОРЖИГОН" гэдэг ургийн овогтой нийт 546 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар291
2.Хэнтий33
3.Архангай32
4.Дорноговь32
5.Өвөрхангай28
6.Орхон24
7.Булган17
8.Сэлэнгэ15
9.Өмнөговь12
10.Дорнод12
11.Баянхонгор10
12.Дархан-Уул10
13.Сүхбаатар9
14.Төв5
15.Завхан5
16.Дундговь4
17.Баян-Өлгий3
18.Хөвсгөл2
19.Говь-Алтай1
20.Увс1