Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ХАЛХ БОРЖИГОН" гэдэг ургийн овогтой нийт 562 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар303
2.Хэнтий34
3.Өвөрхангай34
4.Дорноговь32
5.Архангай28
6.Орхон24
7.Булган17
8.Сэлэнгэ15
9.Өмнөговь13
10.Дорнод13
11.Дархан-Уул10
12.Баянхонгор10
13.Сүхбаатар9
14.Төв5
15.Завхан5
16.Дундговь3
17.Баян-Өлгий3
18.Хөвсгөл2
19.Говь-Алтай1
20.Увс1