Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ХАЛХ БОРЖИГОН" гэдэг ургийн овогтой нийт 548 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар294
2.Хэнтий33
3.Архангай32
4.Дорноговь32
5.Өвөрхангай28
6.Орхон23
7.Булган17
8.Сэлэнгэ15
9.Дорнод12
10.Өмнөговь12
11.Дархан-Уул10
12.Баянхонгор10
13.Сүхбаатар9
14.Төв5
15.Завхан5
16.Дундговь4
17.Баян-Өлгий3
18.Хөвсгөл2
19.Говь-Алтай1
20.Увс1