Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ХАРНУУД" гэдэг ургийн овогтой нийт 10,058 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар4,368
2.Говь-Алтай1,082
3.Дундговь838
4.Увс767
5.Дархан-Уул653
6.Сэлэнгэ575
7.Хөвсгөл284
8.Дорноговь281
9.Орхон272
10.Төв232
11.Хэнтий169
12.Ховд152
13.Говьсүмбэр104
14.Булган97
15.Өвөрхангай49
16.Дорнод46
17.Өмнөговь40
18.Архангай15
19.Сүхбаатар12
20.Баянхонгор11
21.Завхан10
22.Баян-Өлгий1