Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ХАРНУУД" гэдэг ургийн овогтой нийт 10,181 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар4,488
2.Говь-Алтай1,083
3.Дундговь837
4.Увс763
5.Дархан-Уул657
6.Сэлэнгэ575
7.Хөвсгөл282
8.Дорноговь280
9.Орхон271
10.Төв237
11.Хэнтий166
12.Ховд152
13.Говьсүмбэр107
14.Булган95
15.Өвөрхангай51
16.Дорнод49
17.Өмнөговь40
18.Архангай14
19.Сүхбаатар12
20.Баянхонгор11
21.Завхан10
22.Баян-Өлгий1