Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ХАРНУУД" гэдэг ургийн овогтой нийт 10,361 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар4,629
2.Говь-Алтай1,111
3.Дундговь839
4.Увс762
5.Дархан-Уул658
6.Сэлэнгэ574
7.Хөвсгөл286
8.Дорноговь282
9.Орхон272
10.Төв238
11.Хэнтий167
12.Ховд156
13.Говьсүмбэр102
14.Булган99
15.Өвөрхангай50
16.Дорнод49
17.Өмнөговь42
18.Архангай12
19.Сүхбаатар11
20.Баянхонгор11
21.Завхан10
22.Баян-Өлгий1