Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ХАРНУУД" гэдэг ургийн овогтой нийт 10,157 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар4,419
2.Говь-Алтай1,083
3.Дундговь851
4.Увс773
5.Дархан-Уул664
6.Сэлэнгэ579
7.Хөвсгөл286
8.Дорноговь279
9.Орхон271
10.Төв238
11.Хэнтий167
12.Ховд155
13.Говьсүмбэр108
14.Булган96
15.Өвөрхангай49
16.Дорнод49
17.Өмнөговь41
18.Архангай15
19.Сүхбаатар12
20.Баянхонгор11
21.Завхан10
22.Баян-Өлгий1