Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ХАРНУУД" гэдэг ургийн овогтой нийт 10,098 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар4,383
2.Говь-Алтай1,079
3.Дундговь842
4.Увс773
5.Дархан-Уул662
6.Сэлэнгэ576
7.Хөвсгөл286
8.Дорноговь281
9.Орхон272
10.Төв236
11.Хэнтий169
12.Ховд154
13.Говьсүмбэр105
14.Булган96
15.Өвөрхангай48
16.Дорнод47
17.Өмнөговь40
18.Архангай15
19.Сүхбаатар12
20.Баянхонгор11
21.Завхан10
22.Баян-Өлгий1