Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ХАРЧИН" гэдэг ургийн овогтой нийт 28,961 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар15,566
2.Завхан1,336
3.Дундговь1,306
4.Төв1,206
5.Дархан-Уул1,192
6.Сэлэнгэ1,149
7.Дорноговь1,079
8.Өвөрхангай956
9.Баянхонгор906
10.Өмнөговь788
11.Орхон786
12.Ховд600
13.Говь-Алтай450
14.Хөвсгөл382
15.Хэнтий300
16.Говьсүмбэр244
17.Дорнод158
18.Увс152
19.Булган147
20.Архангай117
21.Сүхбаатар115
22.Баян-Өлгий26