Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ХАРЧИН" гэдэг ургийн овогтой нийт 29,680 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар16,231
2.Завхан1,326
3.Дундговь1,310
4.Дархан-Уул1,189
5.Төв1,163
6.Сэлэнгэ1,161
7.Дорноговь1,105
8.Өвөрхангай968
9.Баянхонгор903
10.Орхон803
11.Өмнөговь802
12.Ховд619
13.Говь-Алтай442
14.Хөвсгөл392
15.Хэнтий299
16.Говьсүмбэр241
17.Дорнод168
18.Увс153
19.Булган146
20.Сүхбаатар119
21.Архангай117
22.Баян-Өлгий23