Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ХАРЧИН" гэдэг ургийн овогтой нийт 29,039 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар15,605
2.Завхан1,336
3.Дундговь1,310
4.Төв1,204
5.Дархан-Уул1,197
6.Сэлэнгэ1,155
7.Дорноговь1,081
8.Өвөрхангай960
9.Баянхонгор906
10.Өмнөговь794
11.Орхон790
12.Ховд601
13.Говь-Алтай446
14.Хөвсгөл383
15.Хэнтий303
16.Говьсүмбэр247
17.Дорнод159
18.Увс154
19.Булган148
20.Архангай118
21.Сүхбаатар116
22.Баян-Өлгий26