Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ХАТГИН" гэдэг ургийн овогтой нийт 11,893 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар3,483
2.Сүхбаатар3,453
3.Дорнод2,982
4.Хөвсгөл428
5.Завхан307
6.Хэнтий243
7.Архангай239
8.Орхон166
9.Дорноговь130
10.Сэлэнгэ118
11.Дархан-Уул105
12.Төв75
13.Өмнөговь45
14.Булган31
15.Өвөрхангай26
16.Ховд15
17.Говьсүмбэр15
18.Баянхонгор14
19.Дундговь8
20.Говь-Алтай7
21.Баян-Өлгий2
22.Увс1