Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ХАТГИН" гэдэг ургийн овогтой нийт 11,622 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Сүхбаатар3,462
2.Улаанбаатар3,268
3.Дорнод2,954
4.Хөвсгөл439
5.Завхан300
6.Архангай239
7.Хэнтий232
8.Орхон163
9.Дорноговь118
10.Сэлэнгэ117
11.Дархан-Уул99
12.Төв80
13.Өмнөговь40
14.Өвөрхангай28
15.Булган25
16.Баянхонгор14
17.Ховд13
18.Говьсүмбэр13
19.Дундговь8
20.Говь-Алтай7
21.Баян-Өлгий2
22.Увс1