Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ХАТГИН" гэдэг ургийн овогтой нийт 11,666 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Сүхбаатар3,467
2.Улаанбаатар3,279
3.Дорнод2,963
4.Хөвсгөл439
5.Завхан305
6.Архангай242
7.Хэнтий233
8.Орхон162
9.Дорноговь120
10.Сэлэнгэ119
11.Дархан-Уул101
12.Төв80
13.Өмнөговь42
14.Өвөрхангай28
15.Булган26
16.Ховд14
17.Баянхонгор14
18.Говьсүмбэр14
19.Дундговь8
20.Говь-Алтай7
21.Баян-Өлгий2
22.Увс1