Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ХАШ БОРЖИГОН" гэдэг ургийн овогтой нийт 8 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар6
2.Баянхонгор2