Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ХАШИД" гэдэг ургийн овогтой нийт 15 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Дорнод7
2.Улаанбаатар5
3.Хэнтий2
4.Сүхбаатар1