Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ХАШИН" гэдэг ургийн овогтой нийт 27 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар11
2.Дорнод10
3.Дорноговь5
4.Увс1