Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ХАШНУУД" гэдэг ургийн овогтой нийт 114 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар77
2.Дорнод34
3.Дорноговь2
4.Сэлэнгэ1