Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ХАШНУУД" гэдэг ургийн овогтой нийт 112 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар76
2.Дорнод33
3.Дорноговь2
4.Сэлэнгэ1