Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ХИА БОРЖИГОН" гэдэг ургийн овогтой нийт 114 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар75
2.Орхон15
3.Өвөрхангай11
4.Дорноговь3
5.Дархан-Уул3
6.Сэлэнгэ3
7.Баянхонгор2
8.Архангай1
9.Булган1