Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ХИА БОРЖИГОН" гэдэг ургийн овогтой нийт 114 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар76
2.Орхон15
3.Өвөрхангай11
4.Сэлэнгэ3
5.Дархан-Уул3
6.Дорноговь2
7.Баянхонгор2
8.Булган1
9.Архангай1