Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ХИА БОРЖИГОН" гэдэг ургийн овогтой нийт 111 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар75
2.Орхон12
3.Өвөрхангай10
4.Дорноговь4
5.Сэлэнгэ3
6.Дархан-Уул3
7.Баянхонгор2
8.Булган1
9.Архангай1