Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ХИА БОРЖИГОН" гэдэг ургийн овогтой нийт 123 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар82
2.Орхон15
3.Өвөрхангай11
4.Сэлэнгэ4
5.Баянхонгор3
6.Дархан-Уул3
7.Архангай2
8.Дорноговь2
9.Булган1