Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ХИАД БОРЖГИН" гэдэг ургийн овогтой нийт 150 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар70
2.Архангай36
3.Дорноговь18
4.Өвөрхангай12
5.Сэлэнгэ8
6.Дархан-Уул3
7.Төв2
8.Булган1