Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ХИАД БОРЖГИН" гэдэг ургийн овогтой нийт 151 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар68
2.Архангай38
3.Дорноговь19
4.Өвөрхангай12
5.Сэлэнгэ9
6.Дархан-Уул3
7.Булган1
8.Төв1