Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ХИАД БОРЖГИН" гэдэг ургийн овогтой нийт 151 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар70
2.Архангай37
3.Дорноговь17
4.Өвөрхангай12
5.Сэлэнгэ8
6.Дархан-Уул3
7.Төв2
8.Булган1
9.Хэнтий1