Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ХИАД БОРЖГОН" гэдэг ургийн овогтой нийт 187 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар116
2.Архангай12
3.Өвөрхангай8
4.Хөвсгөл8
5.Дархан-Уул7
6.Төв7
7.Булган7
8.Сэлэнгэ5
9.Говь-Алтай4
10.Орхон4
11.Ховд3
12.Дорноговь2
13.Баянхонгор2
14.Өмнөговь1
15.Дундговь1