Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ХИАД БОРЖГОН" гэдэг ургийн овогтой нийт 189 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар117
2.Архангай12
3.Өвөрхангай9
4.Төв7
5.Булган7
6.Хөвсгөл7
7.Дархан-Уул6
8.Сэлэнгэ6
9.Говь-Алтай5
10.Орхон4
11.Ховд3
12.Дорноговь2
13.Баянхонгор2
14.Дундговь1
15.Өмнөговь1