Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ХИАД БОРЖГОН" гэдэг ургийн овогтой нийт 183 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар112
2.Архангай12
3.Хөвсгөл9
4.Өвөрхангай8
5.Булган7
6.Дархан-Уул7
7.Төв6
8.Сэлэнгэ5
9.Говь-Алтай4
10.Орхон4
11.Ховд3
12.Дорноговь2
13.Баянхонгор2
14.Дундговь1
15.Өмнөговь1