Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ХИАД БОРЖИГИН" гэдэг ургийн овогтой нийт 1,511 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар1,088
2.Архангай89
3.Орхон43
4.Сэлэнгэ41
5.Хэнтий37
6.Дархан-Уул36
7.Говьсүмбэр36
8.Өвөрхангай29
9.Дорноговь29
10.Төв28
11.Өмнөговь19
12.Завхан14
13.Сүхбаатар13
14.Булган2
15.Дорнод2
16.Дундговь2
17.Хөвсгөл2
18.Баянхонгор1