Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ХИАД БОРЖИГИН" гэдэг ургийн овогтой нийт 1,465 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар1,038
2.Архангай87
3.Орхон43
4.Говьсүмбэр40
5.Сэлэнгэ39
6.Дархан-Уул36
7.Хэнтий36
8.Дорноговь31
9.Төв30
10.Өвөрхангай28
11.Өмнөговь18
12.Завхан15
13.Сүхбаатар13
14.Дорнод3
15.Булган3
16.Дундговь2
17.Хөвсгөл2
18.Баянхонгор1