Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ХИАД БОРЖИГИН" гэдэг ургийн овогтой нийт 1,553 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар1,128
2.Архангай83
3.Орхон45
4.Хэнтий41
5.Сэлэнгэ39
6.Говьсүмбэр38
7.Дорноговь35
8.Дархан-Уул32
9.Өвөрхангай31
10.Төв26
11.Өмнөговь22
12.Завхан16
13.Сүхбаатар8
14.Дорнод2
15.Хөвсгөл2
16.Дундговь2
17.Булган2
18.Баянхонгор1