Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ХИАД БОРЖИГИН" гэдэг ургийн овогтой нийт 1,516 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар1,092
2.Архангай88
3.Орхон43
4.Сэлэнгэ40
5.Говьсүмбэр37
6.Хэнтий37
7.Дархан-Уул36
8.Дорноговь30
9.Төв29
10.Өвөрхангай29
11.Өмнөговь20
12.Завхан14
13.Сүхбаатар12
14.Дорнод2
15.Хөвсгөл2
16.Булган2
17.Дундговь2
18.Баянхонгор1