Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ХИАД БОРЖИГИН" гэдэг ургийн овогтой нийт 1,462 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар1,037
2.Архангай84
3.Орхон44
4.Говьсүмбэр40
5.Сэлэнгэ39
6.Хэнтий36
7.Дархан-Уул36
8.Дорноговь31
9.Төв31
10.Өвөрхангай27
11.Өмнөговь18
12.Завхан15
13.Сүхбаатар13
14.Дорнод3
15.Булган3
16.Дундговь2
17.Хөвсгөл2
18.Баянхонгор1