Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ХИАД БОРЖИГИН" гэдэг ургийн овогтой нийт 1,471 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар1,051
2.Архангай84
3.Орхон42
4.Говьсүмбэр38
5.Сэлэнгэ38
6.Хэнтий37
7.Дархан-Уул36
8.Дорноговь30
9.Төв30
10.Өвөрхангай28
11.Өмнөговь19
12.Завхан14
13.Сүхбаатар13
14.Булган3
15.Дорнод3
16.Хөвсгөл2
17.Дундговь2
18.Баянхонгор1