Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ХИАД БОРЖИГОН" гэдэг ургийн овогтой нийт 4,866 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар3,140
2.Архангай379
3.Төв179
4.Хэнтий172
5.Дархан-Уул152
6.Сэлэнгэ140
7.Орхон129
8.Дорноговь86
9.Булган84
10.Баянхонгор78
11.Хөвсгөл58
12.Завхан56
13.Өвөрхангай52
14.Дундговь39
15.Говьсүмбэр35
16.Говь-Алтай22
17.Дорнод22
18.Өмнөговь21
19.Сүхбаатар11
20.Ховд8
21.Увс3