Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ХИАД БОРЖИГОН" гэдэг ургийн овогтой нийт 4,898 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар3,163
2.Архангай377
3.Төв184
4.Хэнтий172
5.Дархан-Уул152
6.Сэлэнгэ142
7.Орхон126
8.Дорноговь86
9.Булган84
10.Баянхонгор79
11.Хөвсгөл61
12.Завхан57
13.Өвөрхангай53
14.Дундговь42
15.Говьсүмбэр34
16.Говь-Алтай22
17.Дорнод22
18.Өмнөговь21
19.Сүхбаатар10
20.Ховд8
21.Увс3