Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ХИАД БОРЖИГОН" гэдэг ургийн овогтой нийт 4,908 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар3,201
2.Архангай371
3.Төв180
4.Хэнтий173
5.Дархан-Уул150
6.Сэлэнгэ139
7.Орхон117
8.Булган84
9.Дорноговь83
10.Баянхонгор79
11.Хөвсгөл62
12.Завхан55
13.Өвөрхангай53
14.Дундговь42
15.Говьсүмбэр34
16.Говь-Алтай22
17.Өмнөговь22
18.Дорнод21
19.Сүхбаатар10
20.Ховд8
21.Увс2