Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ХИАД БОРЖИГОН" гэдэг ургийн овогтой нийт 5,154 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар3,410
2.Архангай371
3.Төв186
4.Хэнтий158
5.Дархан-Уул154
6.Сэлэнгэ152
7.Орхон122
8.Баянхонгор91
9.Булган87
10.Дорноговь85
11.Хөвсгөл62
12.Завхан52
13.Өвөрхангай51
14.Дундговь44
15.Говьсүмбэр43
16.Говь-Алтай25
17.Дорнод22
18.Өмнөговь18
19.Сүхбаатар10
20.Ховд9
21.Увс2