Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ХИАД БОРЖИГОН" гэдэг ургийн овогтой нийт 4,995 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар3,291
2.Архангай371
3.Төв176
4.Хэнтий167
5.Дархан-Уул154
6.Сэлэнгэ140
7.Орхон121
8.Булган87
9.Дорноговь82
10.Баянхонгор78
11.Хөвсгөл62
12.Өвөрхангай52
13.Завхан51
14.Дундговь42
15.Говьсүмбэр34
16.Дорнод22
17.Говь-Алтай21
18.Өмнөговь20
19.Сүхбаатар11
20.Ховд11
21.Увс2