Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ХИАД БОРЖИГОН" гэдэг ургийн овогтой нийт 5,029 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар3,315
2.Архангай370
3.Төв177
4.Хэнтий166
5.Дархан-Уул161
6.Сэлэнгэ143
7.Орхон121
8.Булган87
9.Дорноговь82
10.Баянхонгор79
11.Хөвсгөл63
12.Завхан52
13.Өвөрхангай51
14.Дундговь42
15.Говьсүмбэр34
16.Дорнод21
17.Говь-Алтай21
18.Өмнөговь20
19.Ховд11
20.Сүхбаатар11
21.Увс2