Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ХИДААН" гэдэг ургийн овогтой нийт 3 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар1
2.Сэлэнгэ1
3.Дархан-Уул1