Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ХИДАН" гэдэг ургийн овогтой нийт 7 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар7