Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ХИЙД" гэдэг ургийн овогтой нийт 42 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар17
2.Архангай8
3.Сэлэнгэ7
4.Увс7
5.Дархан-Уул3