Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ХИЙД" гэдэг ургийн овогтой нийт 40 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар17
2.Архангай7
3.Сэлэнгэ7
4.Увс6
5.Дархан-Уул3