Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ХИЙД" гэдэг ургийн овогтой нийт 44 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар20
2.Архангай8
3.Сэлэнгэ7
4.Увс6
5.Дархан-Уул3