Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ХИЙД" гэдэг ургийн овогтой нийт 43 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар17
2.Архангай9
3.Увс7
4.Сэлэнгэ7
5.Дархан-Уул3