Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ХИТААД" гэдэг ургийн овогтой нийт 2 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Сэлэнгэ2