Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ХИТАД" гэдэг ургийн овогтой нийт 19 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар18
2.Төв1