Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ХИТАЙ" гэдэг ургийн овогтой нийт 7 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар6
2.Дорноговь1