Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ХИТАН" гэдэг ургийн овогтой нийт 13 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар12
2.Ховд1