Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ХИШИГ" гэдэг ургийн овогтой нийт 183 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар84
2.Хэнтий42
3.Дорноговь22
4.Сүхбаатар16
5.Хөвсгөл10
6.Орхон3
7.Булган3
8.Говь-Алтай1
9.Дорнод1
10.Өмнөговь1