Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ХИШИГ" гэдэг ургийн овогтой нийт 178 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар82
2.Хэнтий41
3.Дорноговь21
4.Сүхбаатар17
5.Хөвсгөл8
6.Булган3
7.Орхон3
8.Дорнод1
9.Өмнөговь1
10.Говь-Алтай1