Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ХИШИГТ" гэдэг ургийн овогтой нийт 812 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар417
2.Увс122
3.Сэлэнгэ44
4.Ховд39
5.Булган35
6.Дархан-Уул30
7.Өвөрхангай28
8.Баянхонгор13
9.Орхон12
10.Төв12
11.Хэнтий12
12.Дорнод10
13.Говь-Алтай9
14.Завхан6
15.Архангай6
16.Сүхбаатар6
17.Хөвсгөл5
18.Өмнөговь3
19.Дорноговь2
20.Говьсүмбэр1