Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ХИШИГТ" гэдэг ургийн овогтой нийт 791 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар403
2.Увс118
3.Сэлэнгэ42
4.Ховд39
5.Булган34
6.Өвөрхангай29
7.Дархан-Уул28
8.Баянхонгор14
9.Төв12
10.Хэнтий12
11.Орхон11
12.Дорнод11
13.Говь-Алтай9
14.Архангай7
15.Сүхбаатар6
16.Завхан5
17.Хөвсгөл4
18.Дорноговь3
19.Говьсүмбэр2
20.Өмнөговь2