Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ХИШИГТЭН" гэдэг ургийн овогтой нийт 208 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар136
2.Дорноговь26
3.Хэнтий10
4.Төв7
5.Орхон7
6.Булган7
7.Увс6
8.Хөвсгөл5
9.Сэлэнгэ3
10.Өмнөговь1