Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ХИШИГТЭН" гэдэг ургийн овогтой нийт 203 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар131
2.Дорноговь25
3.Хэнтий9
4.Төв7
5.Орхон7
6.Булган7
7.Увс6
8.Хөвсгөл5
9.Сэлэнгэ5
10.Өмнөговь1