Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ХОНГИРАД" гэдэг ургийн овогтой нийт 12 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар8
2.Дархан-Уул3
3.Хэнтий1