Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ХОНГИРАД" гэдэг ургийн овогтой нийт 11 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар7
2.Дархан-Уул3
3.Хэнтий1