Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ХОНИН ОНХОД" гэдэг ургийн овогтой нийт 2,863 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Хөвсгөл1,799
2.Улаанбаатар708
3.Орхон104
4.Сэлэнгэ70
5.Дархан-Уул65
6.Архангай24
7.Төв21
8.Дорнод16
9.Дорноговь14
10.Булган10
11.Хэнтий9
12.Өвөрхангай8
13.Завхан6
14.Говьсүмбэр3
15.Дундговь2
16.Сүхбаатар1
17.Баян-Өлгий1
18.Өмнөговь1
19.Говь-Алтай1