Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ХОНХЭРЭЭД" гэдэг ургийн овогтой нийт 110 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар44
2.Сүхбаатар38
3.Хэнтий13
4.Дархан-Уул3
5.Булган3
6.Дорнод3
7.Дорноговь2
8.Хөвсгөл2
9.Ховд2