Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ХОНХЭРЭЭД" гэдэг ургийн овогтой нийт 108 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар42
2.Сүхбаатар38
3.Хэнтий13
4.Дархан-Уул3
5.Дорнод3
6.Булган3
7.Дорноговь2
8.Хөвсгөл2
9.Ховд2