Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ХОНХЭРЭЭД" гэдэг ургийн овогтой нийт 109 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар43
2.Сүхбаатар38
3.Хэнтий13
4.Дорнод3
5.Дархан-Уул3
6.Булган3
7.Дорноговь2
8.Ховд2
9.Хөвсгөл2