Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ХОНХЭРЭЭТ" гэдэг ургийн овогтой нийт 22 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар10
2.Сүхбаатар10
3.Ховд1
4.Хэнтий1