Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ХОНХЭРЭЭТ" гэдэг ургийн овогтой нийт 23 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар11
2.Сүхбаатар10
3.Хэнтий1
4.Ховд1