Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ХОНХЭРЭЭТ" гэдэг ургийн овогтой нийт 22 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Сүхбаатар10
2.Улаанбаатар10
3.Ховд1
4.Хэнтий1