Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ХОТГОЙД" гэдэг ургийн овогтой нийт 12,041 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар6,384
2.Хөвсгөл1,552
3.Сэлэнгэ563
4.Орхон554
5.Завхан532
6.Дархан-Уул513
7.Төв480
8.Дорнод377
9.Булган191
10.Хэнтий186
11.Дорноговь113
12.Баянхонгор101
13.Говь-Алтай92
14.Архангай85
15.Ховд81
16.Говьсүмбэр49
17.Өвөрхангай48
18.Сүхбаатар44
19.Увс35
20.Өмнөговь33
21.Дундговь21
22.Баян-Өлгий7