Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ХОТГОЙД" гэдэг ургийн овогтой нийт 12,015 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар6,363
2.Хөвсгөл1,554
3.Сэлэнгэ563
4.Орхон554
5.Завхан532
6.Дархан-Уул510
7.Төв482
8.Дорнод378
9.Булган190
10.Хэнтий186
11.Дорноговь114
12.Баянхонгор101
13.Говь-Алтай90
14.Архангай85
15.Ховд78
16.Говьсүмбэр49
17.Өвөрхангай47
18.Сүхбаатар43
19.Увс35
20.Өмнөговь34
21.Дундговь20
22.Баян-Өлгий7