Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ХОТГОЙД" гэдэг ургийн овогтой нийт 12,288 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар6,640
2.Хөвсгөл1,569
3.Сэлэнгэ573
4.Орхон550
5.Завхан533
6.Дархан-Уул507
7.Төв456
8.Дорнод378
9.Булган188
10.Хэнтий186
11.Дорноговь111
12.Баянхонгор107
13.Говь-Алтай91
14.Архангай84
15.Ховд81
16.Говьсүмбэр49
17.Өвөрхангай49
18.Сүхбаатар45
19.Увс34
20.Өмнөговь27
21.Дундговь22
22.Баян-Өлгий8