Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ХЭВТҮҮЛ" гэдэг ургийн овогтой нийт 18 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Орхон9
2.Улаанбаатар7
3.Сэлэнгэ1
4.Архангай1