Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ХЭРЭМ" гэдэг ургийн овогтой нийт 23 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Өмнөговь11
2.Улаанбаатар9
3.Хэнтий3