Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ХЯТАД" гэдэг ургийн овогтой нийт 25 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Ховд17
2.Улаанбаатар8