Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ХҮН ХҮРЭЭ" гэдэг ургийн овогтой нийт 12 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар9
2.Ховд2
3.Орхон1