Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ХҮРЭЭ" гэдэг ургийн овогтой нийт 525 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар354
2.Завхан48
3.Хэнтий32
4.Архангай23
5.Төв18
6.Дархан-Уул14
7.Булган10
8.Сэлэнгэ9
9.Өвөрхангай6
10.Орхон6
11.Хөвсгөл3
12.Өмнөговь1
13.Баянхонгор1