Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ХҮРЭЭ" гэдэг ургийн овогтой нийт 525 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар353
2.Завхан49
3.Хэнтий32
4.Архангай23
5.Төв18
6.Дархан-Уул14
7.Булган10
8.Сэлэнгэ8
9.Өвөрхангай7
10.Орхон6
11.Хөвсгөл3
12.Баянхонгор1
13.Өмнөговь1