Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ЦАГААН БОРЖИГОН" гэдэг ургийн овогтой нийт 92 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар48
2.Хэнтий17
3.Дорнод11
4.Архангай5
5.Дархан-Уул4
6.Сэлэнгэ2
7.Орхон2
8.Дорноговь2
9.Булган1