Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ЦАГААН БОРЖИГОН" гэдэг ургийн овогтой нийт 90 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар47
2.Хэнтий14
3.Дорнод11
4.Архангай6
5.Дархан-Уул4
6.Сэлэнгэ3
7.Орхон2
8.Дорноговь2
9.Булган1