Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ЧИНГИС БОРЖИГОН" гэдэг ургийн овогтой нийт 16 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Хэнтий10
2.Улаанбаатар5
3.Дорнод1