Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ЧИНГИС БОРЖИГОН" гэдэг ургийн овогтой нийт 16 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Хэнтий11
2.Улаанбаатар4
3.Дорнод1