Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ЧОНОС" гэдэг ургийн овогтой нийт 18,767 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар8,693
2.Өвөрхангай1,532
3.Булган1,477
4.Орхон1,359
5.Өмнөговь1,325
6.Сэлэнгэ995
7.Дархан-Уул802
8.Хөвсгөл765
9.Төв345
10.Дундговь330
11.Дорнод285
12.Дорноговь188
13.Хэнтий163
14.Ховд146
15.Архангай112
16.Завхан79
17.Говьсүмбэр74
18.Говь-Алтай27
19.Увс24
20.Баянхонгор22
21.Сүхбаатар21
22.Баян-Өлгий3