Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ЧОНОС" гэдэг ургийн овогтой нийт 18,814 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар8,717
2.Өвөрхангай1,535
3.Булган1,486
4.Орхон1,364
5.Өмнөговь1,328
6.Сэлэнгэ993
7.Дархан-Уул809
8.Хөвсгөл764
9.Төв343
10.Дундговь331
11.Дорнод285
12.Дорноговь187
13.Хэнтий164
14.Ховд146
15.Архангай112
16.Завхан79
17.Говьсүмбэр74
18.Говь-Алтай27
19.Увс25
20.Баянхонгор22
21.Сүхбаатар20
22.Баян-Өлгий3