Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ЧОНОС" гэдэг ургийн овогтой нийт 19,254 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар9,145
2.Өвөрхангай1,543
3.Булган1,466
4.Орхон1,365
5.Өмнөговь1,338
6.Сэлэнгэ983
7.Дархан-Уул802
8.Хөвсгөл783
9.Төв336
10.Дундговь335
11.Дорнод291
12.Дорноговь192
13.Хэнтий167
14.Ховд145
15.Архангай110
16.Завхан85
17.Говьсүмбэр72
18.Увс26
19.Говь-Алтай25
20.Баянхонгор24
21.Сүхбаатар19
22.Баян-Өлгий2