Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ШАРНУУД" гэдэг ургийн овогтой нийт 33,392 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар13,141
2.Хөвсгөл8,086
3.Өвөрхангай1,401
4.Дархан-Уул1,314
5.Сэлэнгэ1,306
6.Орхон1,266
7.Увс761
8.Дорнод723
9.Завхан660
10.Төв648
11.Булган642
12.Дорноговь595
13.Сүхбаатар520
14.Ховд515
15.Өмнөговь487
16.Хэнтий397
17.Говь-Алтай288
18.Архангай231
19.Дундговь165
20.Говьсүмбэр137
21.Баянхонгор104
22.Баян-Өлгий5