Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ШАРНУУД" гэдэг ургийн овогтой нийт 33,504 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар13,187
2.Хөвсгөл8,110
3.Өвөрхангай1,402
4.Сэлэнгэ1,314
5.Дархан-Уул1,313
6.Орхон1,273
7.Увс765
8.Дорнод726
9.Завхан659
10.Төв654
11.Булган644
12.Дорноговь597
13.Сүхбаатар520
14.Ховд515
15.Өмнөговь489
16.Хэнтий398
17.Говь-Алтай291
18.Архангай233
19.Дундговь165
20.Говьсүмбэр138
21.Баянхонгор105
22.Баян-Өлгий6