Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ШАРНУУД" гэдэг ургийн овогтой нийт 34,316 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар13,860
2.Хөвсгөл8,267
3.Өвөрхангай1,391
4.Сэлэнгэ1,320
5.Дархан-Уул1,298
6.Орхон1,257
7.Увс784
8.Дорнод705
9.Завхан664
10.Төв649
11.Булган638
12.Дорноговь612
13.Ховд526
14.Сүхбаатар516
15.Өмнөговь489
16.Хэнтий408
17.Говь-Алтай279
18.Архангай238
19.Дундговь167
20.Говьсүмбэр132
21.Баянхонгор109
22.Баян-Өлгий7