Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ҮЖЭД" гэдэг ургийн овогтой нийт 6 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар6