Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ҮЖЭЭД" гэдэг ургийн овогтой нийт 275 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар129
2.Булган68
3.Орхон26
4.Төв26
5.Сэлэнгэ9
6.Дархан-Уул6
7.Дорноговь5
8.Хөвсгөл3
9.Сүхбаатар1
10.Хэнтий1
11.Архангай1