Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ҮЖЭЭД" гэдэг ургийн овогтой нийт 274 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар128
2.Булган68
3.Орхон26
4.Төв26
5.Сэлэнгэ10
6.Дархан-Уул6
7.Дорноговь4
8.Хөвсгөл3
9.Сүхбаатар1
10.Хэнтий1
11.Архангай1