Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ҮЗОН" гэдэг ургийн овогтой нийт 18 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Хэнтий13
2.Улаанбаатар3
3.Дорноговь1
4.Архангай1