Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ҮЗЭЭД" гэдэг ургийн овогтой нийт 10 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар8
2.Увс1
3.Орхон1